Työpajat + valmennukset (uusi)

Työpajat ja valmennukset – vaikuttavan viestinnän kivijalka

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat uutta luovia työpajoja ja taitoja vahvistavia valmennuksia sen mukaan, millaisessa tilanteessa ne ovat. Yhteinen suunnittelu- ja sparrauskokemus luo pitkäksi aikaa perustan vaikuttavalle viestinnälle.

Työpajat ja valmennukset ovat ajankohtaisia muun muassa näissä tapauksissa:

 • strategiauudistuksen lanseeraus lähellä
 • oma viesti ei erotu kilpailijoista
 • organisaatio tarvitsee yhteisen viestin
 • tarve varautua mediajulkisuuteen
 • oma tai toimialan riski saattaa realisoitua
 • viestintä on ollut satunnaista tai vähäistä
 • viestintä ja markkinointi kaipaavat kipinää

Viestinnässä kaikilla on roolinsa. Mailand suunnittelee ja toteuttaa työpajoja ja valmennuksia sekä johdolle, asiantuntijoille että henkilöstölle. Johdon mediakoulutukset ja kriisiviestintävalmennukset luovat valmiudet poikkeustilanteisiin, kun taas henkilöstö tuo ydinviestien suunnitteluun oman tärkeän näkökulmansa.

Mailandin työpajat ja valmennukset

 • ydinviestityöpaja kirkastaa sanoman ja antaa nuotit viestinnän suunnitteluun
 • viestinnän teemojen ja aiheiden suunnittelu
 • mediavalmennus karaisee puhemiehet haastatteluihin
 • kriisiviestinnän suunnittelu
 • viestintästrategian suunnittelu
 • 100 ideaa -työpaja

Kysy lisää työpajoista ja valmennuksista. Räätälöimme ne tarpeen ja tilanteen mukaan.