Viestinnän suunnittelu + konsultointi

Palvelut:
Viestintästrategiat ja -suunnitelmat
Mediasuhteet
Ajatusjohtajuus
Brändiuudistukset
Sisäinen viestintä
Yrityskaupat ja omistusjärjestelyt
Kriisiviestintä ja yllättävät tilanteet
Vaikuttajaviestintä ja lobbaaminen

Viestintästrategiat ja -suunnitelmat

Viestintästrategia kiteyttää, miten viestintä tulee liiketoimintaasi. Jokainen iso hanke tai muutos on viestintästrategian arvoinen. Suunnitelma ohjaa toteutusta.

Mediasuhteet

Milloin viimeksi selvitit yrityksesi tai brändisi tunnettuuden mediassa? Tunnetaanko teidät oikeista asioista? Saatteko näkemyksenne läpi? Hyvä medianäkyvyys on tärkeä osa menestyvän brändin toimintaa, ja Mailand auttaa tuloksellisen yhteistyön rakentamisessa median kanssa.

Ajatusjohtajuus – sinä voit nousta alasi suunnannäyttäjäksi

Viestintä on kiinnostavinta, kun se antaa vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin, ilmiöihin ja muutoksiin. Ajatusjohtaja voi olla yritys tai henkilö – joka nousee oman alansa suunnannäyttäjäksi. Mailand liittää ajatusjohtajuuden brändiisi.

Brändiuudistukset

Mailand toteuttaa brändiuudistuksia asiakkailleen. Työ perustuu strategiseen määrittelyyn brändin ja identiteetin kulmakivistä sekä kansainvälisen tason luovaan suunnitteluun. Kumppanitiimiimme kuuluu kansainvälisen tason designereita ja graafikkoja sekä erikielisiä natiivikirjoittajia.

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä on paljon enemmän kuin tiedonvälitystä, se on organisaation tärkein identiteetin rakentaja. Tarjoamme organisaatiollesi sparrausta, kampanjasuunnittelua, porukan aktivointia ja yhteishengen vahvistamista. Tulokset näkyvät muun muassa paremmissa rekrytuloksissa.

Yrityskaupat ja omistusjärjestelyt

Yrityskaupat ovat yritysjohdon ja omistajien luottamuksellisimpia toimeksiantoja viestintätoimistolle. Kun firmoja ostetaan ja myydään, ja erilaisia toimintamalleja ja kulttuureita hitsataan yhteen, viestinnän pitää toimia ennakoivasti. Mailand on ollut mukana viestintäkumppanina yli 50 yrityskaupassa.

Kriisiviestintä ja yllättävät tilanteet

Kriisissä ei väistellä, silloin taklataan. Siksi kriisiviestintä kattaa skenaariotyön, harjoittelun, media- ja vastuuvalmistelun sekä operatiivisen viestinnän. Mailand suunnittelee ja kouluttaa organisaatioita sekä tukee, kun se yllätys tulee.

Vaikuttajaviestintä ja lobbaaminen

Mailand tarjoaa yritysasiakkailleen vaikuttajaviestinnän ja lobbaamisen palveluita. Teemme vaikuttamistyötä täysin läpinäkyvästi, ja toimimme Suomen viestintätoimistojen eettisten ohjeiden mukaisesti. Aina kun olemme yhteydessä poliittisiin päättäjiin, virkamiehiin tai mediaan, kerromme, kenen asialla olemme. Käytämme vain tarkistettua, luotettavaa tietoa, josta on hyötyä asiakkaallemme, päättäjille ja Suomelle.