ABB Service: ydinviesti yhteisen identiteetin perustana

Tehtävä

ABB Service oli kasvanut yritysostoilla vuosikaudet. Teollisuuden huollon ja kunnossapidon ammattilaisia oli siirtynyt ulkoistussopimusten myötä yli kymmenestä yrityksestä ABB:lle. Lopulta parintuhannen hengen organisaatio kaipasi yhteistä viestiä ja identiteettiä.

Ratkaisu

Haimme erottuvuustekijöitä kahdella ydinviestiworkshopilla, joihin osallistui johdon lisäksi myynnin, markkinoinnin, HR:n, viestinnän sekä tuotannon ja asiakaspalvelun ihmisiä. Haastattelimme lisäksi useita asiakkaita ja muita työntekijöitä. Yhteiseksi nimittäjäksi löytyi kollegojen arvostaminen ammattilaisina – erilaiset taustat olivatkin rikkautta. Tämä teema väritti organisaation sisäistä viestintää useita vuosia eteenpäin.

Miten onnistuimme?

Asiassa ratkaisevaa oli teollisuusorganisaatioiden tuntemus, henkilöstön ja asiakkaiden kuunteleminen sekä yrityksen tavoitteiden yhdistäminen niihin. Pureuduimme alan konventioiden läpi, niihin tekijöihin saakka, jotka vaikuttavat ihmisiin eniten. Tunteisiin. Niitä löytyy insinööriltäkin.