Efora: älykkäällä kunnossa­pidolla alan mielipide­johtajaksi

Tehtävä

Teollisuuden kunnossapitoyhtiö Efora uudisti strategiansa ja päätti keskittyä teollisen internetin soveltamiseen eli tiedolla johtamiseen. Kunnossapidossa se tarkoittaa tuotantolinjojen käynnistä kertovan tiedon analysointia, jotta huoltotoimet voidaan tehdä optimaaliseen aikaan. Toisena tavoitteena yrityksen piti rekrytoida joka vuosi kymmenittäin uusia työntekijäitä eläkkeelle jäävien korvaamiseksi. Keski-ikä oli 50 vuoden korvilla.

Ratkaisu

Mailand ja Porkka & Kuutsa suunnittelivat Eforan johdon ja henkilöstön kanssa uuden identiteetti- ja viestintästrategian. Ydinviestiksi valittiin ”Älykkäämpää kunnossapitoa”. Laajempana viestinä oli Suomen teollisuuden uudistaminen alavireisten vuosien jälkeen. Valinta perustui havaintoon, että jokainen eforalainen oli ylpeä osaamisestaan ja halusi nähdä teollisuudessa tulevaisuutensa. Visuaalisesti Efora differoitiin kilpailijoista, jotta erottuvuus tukisi viestiä. Älykkäämmän kunnossapidon viesti suunnattiin tehdaspaikkakuntien medioille ja talouslehdistölle sekä omalle henkilöstölle ja potentiaalisille työntekijöille.

Miten onnistuimme?

Muutamassa vuodessa Efora on noussut älykkään kunnossapidon näkyvimmäksi yritykseksi Suomessa ja arvostetuksi teollisen internetin soveltajaksi. Työnantajamielikuva on ottanut aimo harppauksen: avoimia työpaikkoja ja kesätyöpaikkoja sekä oppisopimuksia hakee aikaisempaan verrattuna moninkertainen määrä kovan luokan ammattilaisia sekä nuoria kykyjä. Media haluaa kertoa aktiivisesti Eforan johdon ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Älykäs kunnossapito on muodostunut yhtä yritystä suuremmaksi käsitteeksi. Eforan identiteettiuudistus on palkittu Rebrand Global Awards -kilpailussa USA:ssa.