Innotiimi-ICG: systemaat­tisempaa sisältö­markkinointia yhdessä kokeillen ja kehittäen

Innotiimin Managing Partner Mikko Lehtonen:

Haaste

Halusimme osaamisemme ja onnistumisemme näkyvämmin esille asiakkaiden suuntaan. Konsulttimme keskittyvät varsinaiseen asiantuntijatyöhön, joten tarvitsimme tueksemme resursseja ja osaamista näkyvyyden kasvattamiseen ja markkinointiprosessin järjestämiseen. Brändiuudistus lähestyi, ja halusimme siitä uutta vauhtia tunnettuuden ja myynnin tueksi.

Ratkaisu

Yhteistyömme on ollut jatkuvaa yhdessä kehittämistä. Lähdimme Mailandin kanssa liikkeelle ostajapersoonatutkimuksella tunnistaaksemme pääkohderyhmiemme tarpeet. Säännöllisestä sisällöntuotannosta tekeminen on laajentunut kampanjamalliseen sisältömarkkinointiin, joka ulottuu tunnettuuden kasvattamisesta konkreettiseen liidien keruuseen. Olemme yhteistyön varrella uudistaneet brändimme, verkkosivumme ja somekanavamme. ”Oman median” kuntoon laittaminen avasi mahdollisuuden lähteä rakentamaan systemaattista asiantuntijapalveluiden markkinoinnin ja myynnin mallia.

Miten onnistuimme?

Parasta yhteistyössä on ollut se, että pystymme pallottelemaan tarpeita ja ideoita hyvin avoimesti. Jatkuva kehitys- ja oppimisprosessi on luonut meidän näköisemme toimintamallin, ja asioiden toteutustahti on tiivistynyt. Mailandilla on korkea vapausaste kehittää toimintaamme, ja seuraava askel on kuvata tarkasti markkinointiviestinnän prosessimme ja nivoa se tiiviimmin konsulttiemme omaan työhön. Pölyn putsaus brändin hartioilta ei ole jäänyt myöskään vanhoilta asiakkailta huomaamatta. Yhteistyömme aikana Innotiimin myynti on palannut kasvu-uralle.

Parasta yhteistyössä on ollut se, että pystymme pallottelemaan tarpeita ja ideoita hyvin avoimesti. Jatkuva kehitys- ja oppimisprosessi on luonut meidän näköisemme toimintamallin, ja asioiden toteutustahti on tiivistynyt.

Mikko Lehtonen, Managing Partner