Teknisen Kaupan Liitto: viestintäpäällikkö palveluna

Tehtävä

Teknisen Kaupan Liitto ry on teknisen kaupan arvostetuin verkottumiskumppani, joka huolehtii alan edunvalvonnasta, tuottaa jäsenilleen ennakoivaa tietoa toimintaympäristön muutoksesta, markkinoista ja lainsäädännöstä sekä on kehittämässä jäsenyritysten osaamista. Liiton työntekijöiden omat resurssit eivät riittäneet huolehtimaan ydintoimintojen ohella jäsen- ja sidosryhmäviestinnästä, mediaviestinnästä, verkkosivujen päivityksestä ja sosiaalisesta mediasta. Viestinnän tehtäviä oli paljon, mutta ei riittävästi kokopäiväisen viestinnän ammattilaisen palkkaamiseen.

Ratkaisu

Mailandin viestintäkonsultti toimii liiton ulkoistettuna viestintäpäällikkönä eli vuokraviestintäpäällikkönä omistaen työviikostaan kaksi päivää liiton viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vuokraviestintäpäällikön tehtävinä on mm. jäsentiedotteiden ja uutiskirjeiden sisällöntuotanto ja lähetys, sosiaalisesta mediasta huolehtiminen sekä tapahtuma-, jaosto- ja mediaviestintä. Vuoden 2019 vaalien alla mediatapaamiset ja hallitusohjelmatavoitteista viestiminen olivat tärkeitä tehtäviä. Konsultti työskentelee viikoittain liiton tiloissa, ja työntekijät ovat ottaneet konsultin tiiviisti osaksi omaa porukkaansa.

Miten onnistuimme?

Vuokraviestintäpäällikkö on kokenut viestinnän ammattilainen, joka sukelsi nopeasti sisälle toimialaan ja eri jaostojen toimintaan. Liiton työntekijöiden ei tarvitse hätäillä omien töidensä ohella säännöllisesti julkaistavien jäsentiedotteiden ja uutiskirjeiden tekemisestä, kun niitä hoitaa asiaan vihkiytynyt henkilö. Työntekijät saavat viestintäasioihin tarvittaessa sparrausta, ja heitä helpottaa tieto siitä että joku on kärryillä viestintäkokonaisuudesta.

Reilun vuoden yhteistyö näkyy jo liiton jäsentyytyväisyydessä: tyytyväisyys viestintään ja viestinnän merkitys ovat lähteneet kasvuun.

Tyytyväisyys viestintään 2019 (asteikolla 1-4) 3,44
Tyytyväisyys viestintään 2017 (asteikolla 1-4) 3,10

Viestinnän merkitys 2019 (asteikolla 1-4) 3,09
Viestinnän merkitys 2017 (asteikolla 1-4) 2,63