VSLJ: valmennuksella varmuus kriisi- ja poikkeus­tilanteisiin

Tehtävä

Toiminnanjohtaja Mia Hänninen: VSLJ on alueellinen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen asiantuntija-, kumppanuus- ja vaikuttajajärjestö. 38 jäsenjärjestön edun lisäksi huolehdimme yli sata vuotta vanhasta Perhetalo Heidekenistä. Meillä ei kevääseen 2019 mennessä ollut olemassa sovittua toimintatapaa kriisi- ja poikkeustilanteiden varalle. Halusimme vahvistaa osaamistamme sekä saada uuteen viestintästrategiaamme selkeän osion kriisiviestinnästä.

Ratkaisu

Mailand järjesti minulle ja koordinaattorillemme räätälöidyn kriisiviestintävalmennuksen. Valmennuksessa pureuduimme perusteiden lisäksi poikkeustilanneviestinnän johtamiseen sekä työstimme riskikartan. Harjoittelimme uusia oppeja jälkeen päin vielä kriisitilannetta simuloivalla harjoituksella. Valmennuksen pohjalta Mailand työsti meille viestintästrategian poikkeustilanteisiin.

Miten onnistuimme?

Valmennus oli aidosti henkilökohtainen ja siinä syvennyttiin juuri meidän tarpeisiimme. Valmiutemme kriisejä ja poikkeustilanteita varten vahvistui, kun saimme selkeät toimintaohjeet ja prosessikuvauksen. Yhteistyö Mailandin kanssa hyödyttää myös koko jäsenistöämme, sillä voimme jalkauttaa oppeja eteenpäin heille ja luoda kaikille yhteisiä toimintatapoja.

Erityisesti olen iloinen siitä, että valmennuksen myötä minulla on selkärangassani selkeä malli, jonka mukaan osaan nyt toimia kriisin yllättäessä.

Mia Hänninen, toiminnanjohtaja