Hyppää liikkuvaan junaan – interim-toimeksiannot haastavat viestijää

Konsulttityön suola ovat erilaiset asiakkaat, toimialat ja tehtävät, joissa pääsee ratkomaan viestinnän ja markkinoinnin kysymyksiä laidasta laitaan. Yksi vähemmän tunnettu variaatio ovat interim-keikat, joissa kiidetään lyhyelläkin varoitusajalla apuun ja otetaan annettu tehtäväkokonaisuus haltuun määräajaksi. Useamman toimeksiannon jälkeen tiedän, että ei ihan pieni, mutta sitäkin mukavampi haaste.

Jokainen toimeksianto on uniikki

Viestintäkonsultille ”vuokrakeikalle” lähdön fiilis on vähän sama, kuin hyppäisi liikkeellä olevaan junaan. Määräaikaisen viestintäasiantuntijan roolissa korostuu kyky sopeutua nopeasti. Sudenpentujen kuuluisasta käsikirjastakaan ei aina ole apua, sillä kaikissa organisaatioissa on omat kulttuurinsa, sääntönsä ja tapansa. Reppuun kertynyt ammattitaito ja Mailandin kokemus eri toimialoista auttavat tässäkin.

Toimeksiannot ovat kertaluonteisia ja siten ainutlaatuisia. Aluksi sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä toimintamalli ja tehtävän tavoitteet. Toimialat ja organisaatioiden omistustausta vaihtelevat, mutta tietyt asiat toistuvat. Interim-roolissa vaaditaan aina nopeaa uusien järjestelmien ja käytäntöjen omaksumista.

Kokemus on vahvistanut, että käytännön työkalujen lisäksi on tärkeä tunnistaa nopeasti, kuka on vastuussa mistäkin. Yhtä tärkeää on ymmärtää, kuka tekee päätökset ja miten eri tiimien välinen yhteistyö toimii.

Joskus tulee omaksuttavaksi myös kokonaan uuden toimialan oma jargon.  Silloin määräaikaista ilahduttaa, kun saatavilla on uusia työtekijöitä varten koottu lyhyt oppimäärä toimialasanastoa.

Lisäarvoa kehitysideoista

Interim-viestijä tarjoaa joustavan ratkaisun ja varmistaa, että prosessit ja mahdolliset kesken olevat projektit jatkuvat sujuvasti. Tarvittaessa otamme koppia koko toiminnon, yksikön tai projektin viestinnän johtamisesta sovitussa laajuudessa tai valitun ajanjakson ajan. Käytännön tekemisen lisäksi kokenut ammattilainen tuo samalla mukanaan strategista lisäarvoa – tuoreita näkemyksiä ja uusia ideoita.

Mailand toteuttaa interim-viestintäpalvelua sekä vuokraviestintäpäällikön palveluita joko määräaikaisesti tai toistaiseksi tehtävillä sopimuksilla. Pisimmät toimeksiannot ovat jatkuneet jo vuosia. Tehtävän laajuus määritetään yhdessä joko sovittuihin tehtäviin keskittyen tai sovitulla kattobudjetilla.