Työt

Pöydällä pienet Suomen ja EU:n liput, joiden välissä ELENA-pöytäkyltti.

Pracsis: suurten energiatehokkuushankkeiden EU-rahoitus tutuksi

Pracsis valittiin toteuttamaan Euroopan investointipankin tapahtumakiertuetta, jonka tavoitteena oli antaa kattavaa tietoa ELENA-ohjelmasta. Paikallisena kumppanina Mailand varmisti suunnitelmien toteutuvan käytännössä ja huomioi yksityiskohdat ennakoivasti.